inštrukcije

ETIČNI KODEKS

 • Vedno bom zaupal učenčevi sposobnosti, da si pridobi znanje.
 • Učenca, ki ga poučujem, bom pošteno seznanjal o njegovem napredovanju in ga ne bom zavajal z lažnim upanjem in praznimi pohvalami.
 • Moj odnos do učenca bo profesionalen in ne oseben.
 • Spoštoval bom svojega učenca in njegovo kulturno okolje ter njegov osebni sistem vrednot.
 • Učencu morda ne bom znal odgovoriti na vsa njegova vprašanja. V tem primeru bom odgovore poiskal sam ali ga napotil k drugim virom informacij.
 • Natančno bom spremljal potek inštrukcij, da bom lahko sledil učenčevemu napredku.
 • Vedno bom upošteval učenčevo dostojanstvo.
 • Na inštrukcije bom prihajal pravočasno.
 • Učencu bom skušal biti dober zgled.
 • Z informacijami, ki jih bom pridobil o učencu, bom ravnal zaupno.
 • Moja glavna naloga je, da skupaj z učencem odkrijem zanj najustreznejšo obliko učenja in ga spodbujam pri razvijanju spretnosti učinkovitega pridobivanja znanja.
 • Skupaj z učencem se bom tudi sam nenehno učil in se izpopolnjeval.
 • Izpopolnjeval bom tako svoje strokovno kot pedagoško znanje.
 • Pri poučevanju bom prilagodljiv in se posluževal različnih metod poučevanja.
 • Svoja spoznanja s področja učinkovitega učenja bom posredoval tudi učencu.
 • Kot inštruktor ne bom opravljal nalog namesto učenca.

 

 

 

 

 

 

 

Ta stran je avtorsko zaščitena. Vse pravice pridržane. Stran nazadnje spremenjena april 2013.